قالب وردپرس

پذیرش مقاله

شرکت تامسون رویترز(Thomson Reuters) یک شرکت چندملیتی رسانه‌های گروهی است که زیر مجموعه هایی دارد که یکی از این زیر مجموعه ها پایگاه  Web of science می باشد، پایگاه (Web Of Science (WOS یک نمایه استنادی علمی است که توسط تامسون رویترز ایجاد شده است که جستجوی استنادی جامع را فراهم می‌کند. به صورت عامیانه و متداول مقالاتی که در این پایگاه نمایه می شوند به مقالات ISI  شهرت یافته اند، WOS  دو نوع مجله دارد که یکی دارای ایمپکت فاکتور بوده و دیگری بدون ایمپکت فاکتور هستند، به مجلاتی از WOS  که دارای ایمپکت فاکتور هستند مجلات JCR   گفته می شود و به مجلات بدون ایمپکت فاکتور، مجلات ISI Listed گویند.

برای اطمینان از ایندکس بودن یک مجله در موسسه تامسون می توانید به آدرس سایت زیر مراجعه کنید:

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists

این مجلات مربوط به جهان اسلام می باشند. وبیشتر داخلی هستند اما به زبان انگلیسی

این مجلات را در لینک زیر می توانید بررسی کیند:

http://mjl.isc.gov.ir

اسکوپوس از زیر مجموعه های الزویر می باشد. که به دلیل کیفیت مجلاتش جزو انتشارات معتبر محسوب می شود. چندسالیست با توجه به اینکه وزارت علوم لیست نشریات معتبر اسکوپوس را منتشر می کند، مورد توجه دانشگاه ها و اساتید قرار گرفته.

مقالات علمی پژوهشی باید از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج آنها به کاربردها، روشها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمی با هدف پيشبرد مرزهای علمی و فن آوری منجر گردد، علمی – پژوهشی قلمداد می شود. مخاطبين اصلی اين گونه مجلات پژوهشی، اساتيد دانشگاهها، دانشجويان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، تحقيقاتی و توليدی هستند.

سایت مرجع بررسی این نشریان در لینک زیر می باشد:

http://journals.msrt.ir

مهارتهای ما

استخراج مقاله دقیق
پذیرش سریع
چاپ تضمینی

به ما اعتماد کنید و نتیجه بگیرید